Rok szkolny 2021/2022

 Dzienna stawka za żywienie-14 zł za 3 posiłki.

Śniadanie- 4.00 zł

Obiad- 7,00 zł

Podwieczorek- 3,00 zł

Dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce lub warzywa. 

Odpłatność  za przedszkole pobiera kierownik gospodarczy P. Małgorzata Gajewska z góry za każdy miesiąc

Przelewów i opłat gotówkowych prosimy dokonywać wg harmonogramu:

Do 5 09 za miesiąc  wrzesień 

Do 26.09 za miesiąc  październik

Do 28.10 za miesiąc listopad

Do 26.11 za miesiąc grudzień itd.

Opłaty za przedszkole - zmiany od 01.09.2017 r.

Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st.Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w całym czasie ich pracy,

Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach. 

Na podstawie zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu wnosi się w okresach miesięcznych z góry.

Dyrektor przedszkola uprzejmie informuje

Opłatę za przedszkole można dokonywać w następujących formach:

1. Dokonanie wpłaty w kasie przedszkola w uzgodnionych godzinach i terminach podanych na początku miesiąca.

2. Wpłata na wskazany rachunek bankowy

Opłata za żywienie

92 1030 1508 0000 0005 5071 7077

W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy wpisać w nazwie odbiorcy:

DBFO dla Dzielnicy Warszawa Targówek 03 - 368 Warszawa ul. Stojanowska 12/14

Przedszkole 88 " Pod Zielonym Listkiem" tytułem opłata za żywienie( kwota), ( imię i nazwisko dziecka, grupa), za miesiąc....

Przelewy prosimy dokonywać w terminach:

żywienie do końca każdego miesiąca. Płatność wnosi się w okresach miesięcznych z góry. 

Terminy wg przedstawionego harmonogramu opłat. Odpłatność w przedszkolu pobiera kierownik gospodarczy Pani Małgorzata Gajewska.

Prosimy o dokonywanie opłat dopiero po uzyskaniu informacji od kierownika gospodarczego, dotyczących aktualnych kwot za żywienie.  Informację o opłatach można uzyskać również w systemie i Przedszkole.

Opłatę na Radę Rodziców wpłacamy na konto bankowe:

Bank ING Śląski

40 1050 1038 1000 0097 3403 1983